Kategorier
Nyhedsbrev

Fyringsolie til industrielle oliefyr

Fyringsolie

Anvendelse af fyringsolie

Q8 Fyringsolie anvendes til industrielle oliefyringsanlæg (>60 kW) med indendørs eller nedgravet olietank. Er kuldesikret til +5 oc. Udsatte rørforbindelser kan skabe driftsproblemer ved lave temperaturer, da olien udskiller paraffin ved temperaturer under frysepunktet. Det er derfor en god ide at isolere udsatte rørforbindelser eller benytte Q8 Fyringsolie Extra.

Egenskaber og fordele ved fyringsolie

Q8 Fyringsolie er fremstillet ved destillation af udvalgte råolier, og kombineret med raffineringsprocessen giver det en meget høj oliekvalitet med gode forbrændingsegenskaber. Q8 Fyringsolie er afsvovlet til max.

0,05% (betydeligt Iavere end det lovmæssige krav på max. 0,2% svovl), så produktet er fritaget for svovl­

afgift. Produktet er hydrogenbehandlet og er derfor meget lagerstabilt.

Begrænsning ved fyringsolie

Q8 Fyringsolie bør ikke anvendes i dieselmotorer, da cetantallet (tændingsegenskaber) kan være for lavt.

Specifikationer

  • Miljøstyrelsens krav
  • Oliebranchens specifikation


Fyringsolie - Tekniske analysedata

Væskefylde ved 15 oc840kg/m3 D 4052
Viskositet ved max 40 oc3,0mm2js D 445
Svovlinhold, max0,05% masse D 4294
Cloud point, max+2oc D 2500
Cold Filter Pluggin Point, Max Flammepunkt+5oc EN 116
95% destillation, max61oc D 93
Nedre brændeværdi385oc D 86
 42800kJ/kg D 1405


Fyringsolie ekstra - gode kuldeegenskaber.

Anvendelse

Q8 Fyringsolie Extra anvendes til industrielle oliefyringsanlæg (>60 kW) med udendørs tank og anlæg, som udsættes for temperaturer under 0 oc. Er kuldesikret til +20 oc.

Egenskaber og fordele

Q8 Fyringsolie Extra er fremstillet ved destillation af udvalgte r olier, og kombineret med raffineringsproces­ sen giver det en meget høj oliekvalitet med gode forbrændingsegenskaber. Q8 Fyringsolie Extra er afsvovlet til max. 0,05% (betydeligt Iavere end det lovmæssige krav på max. 0,2% svovl), så produktet er fritaget for svovlafgift. Produktet er hydrogenbehandlet og er derfor meget lagerstabilt.

Begrænsning

Q8 Fyringsolie Extra bør ikke anvendes i dieselmotorer, da cetantallet (tændingsegenskaber) kan være for lavt.

Specifikationer

  • Miljøstyrelsens krav
  • Oliebranchens specifikation


Fyringsolie ekstra - Tekniske analysedata

Væskefylde ved 15 oc840kg/m3 D 4052
Viskositet ved max 40 oc3,0mm2js D 445
Svovlinhold, max0,05% masse D 4294
Cloud point, max+8oc D 2500
Cold Filter Pluggin Point, Max Flammepunkt+20oc EN 116
95% destillation, max61oc D 93
Nedre brændeværdi385oc D 86
 42800kJ/kg D 1405

 

Excel Fyringsolie - med forbedrede forbrændingsegenskaber.

Anvendelse

Q8 Excel Fyringsolie er en højkvalitets fyringsolie, som fr oliefyret til at yde mere og forurene mindre. Anbefales til industrielle oliefyringsanlæg (>60 kW) med indendørs eller nedgravet olietank. Er kuldesikret til -;-5

oc. Udsatte rørforbindelser kan skabe driftsproblemer ved lave temperaturer, da olien udskiller paraffin ved temperaturer under frysepunktet. Deter derfor en god ide at isolere udsatte rørforbindelser eller benytte Q8 Excel Fyringsolie Extra.

Egenskaber og fordele

Q8 Excel Fyringsolie er fremstillet ved destillation af udvalgte r olier, og kombineret med raffineringsprocessen giver det en meget høj oliekvalitet med gode forbrændingsegenskaber.

Q8 Excel Fyringsolie er tilsat et særligt sodreducerende additiv, som giver renere forbrænding med mindre sod end fyringsolie normalt. Med Iavere sodtal er det muligt at justere brænderen til et Iavere luftoverskud, hvilket betyder, at der udledes mindre røggas med miljøbelastende stoffer som NOx og SOx igennem skor­ stenen.

Q8 Excel Fyringsolie er også tilsat et multifunktionsadditiv, der holder brændstofsystemet rent, beskytter

mod korrosion og modvirker binding af vand i fyringsolien- det mindsker risikoen for tæring og driftsstop ved mindre forureninger af indtrængende vand.

Q8 Excel Fyringsolie er afsvovlet til max. 0,05% (betydeligt Iavere end det lovmæssige krav på max. 0,2%),

så produktet er fritaget for svovlafgift. Produktet er hydrogenbehandlet og er derfor meget lagerstabilt.

Begrænsning

Q8 Excel Fyringsolie bør ikke anvendes i dieselmotorer, da cetantallet (tændingsegenskaber) kan være for lavt.

Specifikationer

  • Miljøstyrelsens krav
  • Oliebranchens specifikation


Fyringsolie ekstra - Tekniske analysedata

Væskefylde ved 15 oc840kg/m3 D 4052
Viskositet ved max 40 oc3,0mm2js D 445
Svovlinhold, max0,05% masse D 4294
Cloud point, max+2oc D 2500
Cold Filter Pluggin Point, Max Flammepunkt-;-5oc EN 116
95% destillation, max61oc D 93
Nedre brændeværdi385oc D 86
 42800kJ/kg D 1405

 

Excel Fyringsolie ekstra - med forbedrede forbrændingsegenskaber og ekstra gode kuldeegenskaber.

Anvendelse

Q8 Excel Fyringsolie Extra er en højkvalitets fyringsolie, som får oliefyret til at yde mere og forurene mindre. Anbefales til industri oliefyringsanlæg (>60 kW) med udendørs tank og anlæg, som udsættes for temperaturer under 0 oc. Er kuldesikret til 720 oc.

Egenskaber og fordele

Q8 Excel Fyringsolie Extra er fremstillet ved destillation af udvalgte r olier, og kombineret med raffineringsprocessen giver det en meget høj oliekvalitet med gode forbrændingsegenskaber.

Q8 Excel Fyringsolie Extra er tilsat et særligt sodreducerende additiv, som giver renere forbrænding med mindre sod end fyringsolie normalt. Med Iavere sodtal er det muligt at justere brænderen til et Iavere luft­ overskud, hvilket betyder, at der udledes mindre røggas med miljøbelastende staffer som NOx og SOx igen­ nem skorstenen.

Q8 Excel Fyringsolie Extra er også tilsat et multifunktionsadditiv, der holder brændstofsystemet rent, beskyt­

ter mod korrosion og modvirker binding af vand i fyringsolien - det mindsker risikoen for tæring og driftsstop ved mindre forureninger af indtrængende vand.

Q8 Excel Fyringsolie Extra er afsvovlet til max. 0,05% S (betydeligt Iavere end det lovmæssige krav på max.

0,2% 5), så produktet er fritaget for svovlafgift. Produktet er hydrogenbehandlet og er derfor meget lager­ stabilt.

Begrænsning

Q8 Excel Fyringsolie Extra bør ikke anvendes i dieselmotorer, da cetantallet (tændingsegenskaber) kan være for lavt.

Specifikationer

Miljøstyrelsens krav

Oliebranchens specifikation

Fyringsolie ekstra - Tekniske analysedata

Væskefylde ved 15 oc840kg/m3 D 4052
Viskositet ved max 40 oc3,0mm2js D 445
Svovlinhold, max0,05% masse D 4294
Cloud point, max78oc D 2500
Cold Filter Pluggin Point, Max Flammepunkt720oc EN 116
95% destillation, max61oc D 93
Nedre brændeværdi385oc D 86
 42800kJ/kg D 1405

 

Comfort Super fyrringsolie - Svovlfri, sodreducerende fyringsolie.

Anvendelse

Q8 Comfort Super er den højeste kvalitet svovlfri fyringsolie, som fr oliefyret til at yde mere og forurene mindre. Anbefales til oliefyringsanlæg med indendørs eller nedgravet olietank. Produktets frostsikring skifter med årstiden (se typiske analysedata), derfor bør indkøb af Comfort Super fyringsolie til overjordiske uden­ dørs tanke udelukkende ske i perioden 1. oktober til 15. marts.

Egenskaber og fordele

Q8 Comfort Super er fremstillet ved destillation af udvalgte råolier, og er af høj oliekvalitet med gode for­
brændingsegenskaber.
Q8 Comfort Super er tilsat et særligt sodreducerende additiv, som giver en renere forbrænding med mindre sod end normal fyringsolie. Med Iavere sodtal er det muligt at justere brænderen til et Iavere luftoverskud, hvilket betyder, at der udledes mindre røggas med miljøbelastende stoffer som NOx og SOx igennem skor­ stenen.
Q8 Comfort Super er også tilsat et multifunktionsadditiv, der holder dyse og brændstofsystemet rent, beskytter mod korrosion og modvirker binding af vand i fyringsolien- det mindsker risikoen for tæring og driftsstop ved mindre forureninger af indtrængende vand.
Q8 Comfort Super er svovlfri hvilket medfører væsentlig reduktion i udslippet af de miljøskadelige svovlforbindelser.

Begrænsning

Q8 Comfort Super bør ikke anvendes i kondenserende kedler (her anbefales Q8 Villaolie BIMiamme).

Specifikationer

Miljøstyrelsens krav 
Oliebranchens specifikation

Fyringsolie ekstra - Tekniske analysedata

Væskefylde ved 15 oc840kg/m3 EN ISO 12185
Viskositet ved max 40 oc2,8mm/s EN ISO 3104
Svovlinhold, max0mg/kg EN ISO 20846
Uklarhedspunkt (cloud point), max oc EN 23015
1. april - 30. september0 
1 oktober - 30. november-7 
1. december - 31. marts-10 
Filtreringspunkt (CFPP) max oc EN 116
1. april - 30. september-12 
1 oktober - 30. november-18 
1. december - 31. marts-24 
Flammepunkt, min56oc EN ISO 2719
95% destillation, max360oc EN ISO 3405
Nedre brændeværdi4280kJ/kg beregnet

 

Villaolie Blåflamme Extra - Fyringsolie til blåflammebrændere
- med ekstra gode kuldeegenskaber.

Anvendelse

Q8 Villaolie Blåflamme Extra med sit meget lave svovlindhold specielt velegnet til fyringsanlæg med bl blåflammebrænder.

Egenskaber og fordele

Q8 Villaolie Blåflamme Extra fremstillet ved destillation af udvalgte r olier og giver en optimal ren forbrænding i kondenserende kedler med blåflammebrænder. Svovlindholdet er meget lavt- max. 0,005% (50 ppm), hvilket minimerer mængden af aske i kedlen samtidigt med at den udledte nzlg er mindre belastende for miljøet. Produktet er kuldesikret til 720 ocog anbefales til udendørs og overdækkede tanke hvor temperaturen kan komme under 0° C.
Q8 Villaolie Blåflamme Extra holder dysen ren, beskytter mod korrosion og modvirker binding af vand i olien, egenskaber som sikrer optimal drift og beskyttelse af fyringsanlægget.

Begrænsning

Q8 Villaolie Blåflamme Extra bør ikke anvendes i dieselmotorer, da cetantallet (tændingsegenskaber) kan være for lavt.

Specifikationer

  • Miljøstyrelsens krav 
  • Oliebranchens specifikation


Fyringsolie ekstra - Tekniske analysedata

Væskefylde ved 15 oc840kg/m3 D 4052
Viskositet ved max 40 oc3,0mm2js D 445
Svovlinhold, max0,005% masse D 4294
Cloud point, max720oc D 2500
Cold Filter Pluggin Point, Max Flammepunkt oc EN 116
95% destillation, max61oc D 93
Nedre brændeværdi385oc D 86
 42800kJ/kg D 1405

 


Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 86371044

Send os en e-mail