Kategorier
Nyhedsbrev

Excel Fyringsolie

Brændstof til industrielle oliefyr - med forbedrede forbrændingsegenskaber.

Anvendelse

Q8 Excel Fyringsolie er en højkvalitets fyringsolie, som fr oliefyret til at yde mere og forurene mindre. Anbefales til industrielle oliefyringsanlæg (>60 kW) med indendørs eller nedgravet olietank. Er kuldesikret til -;-5
oc. Udsatte rørforbindelser kan skabe driftsproblemer ved lave temperaturer, da olien udskiller paraffin ved temperaturer under frysepunktet. Deter derfor en god ide at isolere udsatte rørforbindelser eller benytte Q8 Excel Fyringsolie Extra.

Egenskaber og fordele

Q8 Excel Fyringsolie er fremstillet ved destillation af udvalgte r olier, og kombineret med raffineringsprocessen giver det en meget høj oliekvalitet med gode forbrændingsegenskaber.
Q8 Excel Fyringsolie er tilsat et særligt sodreducerende additiv, som giver renere forbrænding med mindre sod end fyringsolie normalt. Med Iavere sodtal er det muligt at justere brænderen til et Iavere luftoverskud, hvilket betyder, at der udledes mindre røggas med miljøbelastende stoffer som NOx og SOx igennem skor­ stenen.
Q8 Excel Fyringsolie er også tilsat et multifunktionsadditiv, der holder brændstofsystemet rent, beskytter
mod korrosion og modvirker binding af vand i fyringsolien- det mindsker risikoen for tæring og driftsstop ved mindre forureninger af indtrængende vand.
Q8 Excel Fyringsolie er afsvovlet til max. 0,05% (betydeligt Iavere end det lovmæssige krav på max. 0,2%),
så produktet er fritaget for svovlafgift. Produktet er hydrogenbehandlet og er derfor meget lagerstabilt.

Begrænsning

Q8 Excel Fyringsolie bør ikke anvendes i dieselmotorer, da cetantallet (tændingsegenskaber) kan være for lavt.

Specifikationer

  • Miljøstyrelsens krav
  • Oliebranchens specifikation


Tekniske analyse data

Vægtfylde ved 15 oc840Km/m3 D4052
Viskositet ved 40 oc3,0mm2/s D445
Svovlindhold, max0,05%masse D 4294
Cloud point, max+2oc D2500
Cold Filter Pluggin Point, max. Flammepinkt, min-;-5oc EN 116
95% destillation, max61oc D93
Nedre brændeværdi385oc D86
 42.800kJ/kg D1405

 


Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 86371044

Send os en e-mail