Kategorier
Nyhedsbrev

Comfort Super

Svovlfri, sodreducerende fyringsolie.

Anvendelse

Q8 Comfort Super er den højeste kvalitet svovlfri fyringsolie, som fr oliefyret til at yde mere og forurene mindre. Anbefales til oliefyringsanlæg med indendørs eller nedgravet olietank. Produktets frostsikring skifter med årstiden (se typiske analysedata), derfor bør indkøb af Comfort Super fyringsolie til overjordiske uden­ dørs tanke udelukkende ske i perioden 1. oktober til 15. marts.

Egenskaber og fordele

Q8 Comfort Super er fremstillet ved destillation af udvalgte råolier, og er af høj oliekvalitet med gode for­
brændingsegenskaber.
Q8 Comfort Super er tilsat et særligt sodreducerende additiv, som giver en renere forbrænding med mindre sod end normal fyringsolie. Med Iavere sodtal er det muligt at justere brænderen til et Iavere luftoverskud, hvilket betyder, at der udledes mindre røggas med miljøbelastende stoffer som NOx og SOx igennem skor­ stenen.
Q8 Comfort Super er også tilsat et multifunktionsadditiv, der holder dyse og brændstofsystemet rent, beskytter mod korrosion og modvirker binding af vand i fyringsolien- det mindsker risikoen for tæring og driftsstop ved mindre forureninger af indtrængende vand.
Q8 Comfort Super er svovlfri hvilket medfører væsentlig reduktion i udslippet af de miljøskadelige svovlforbindelser.

Begrænsning

Q8 Comfort Super bør ikke anvendes i kondenserende kedler (her anbefales Q8 Villaolie BIMiamme).

Specifikationer

  • Miljøstyrelsens krav 
  • Oliebranchens specifikation


Tekniske analysedata

Vægtfylde ved 15 oc830Km/m3 EN ISO 12185
Viskositet ved 40 oc2,8mm2/s EN ISO 3104
Svovlindhold, max10mg/kg EN ISO 20846
Uklarhedspunkt (Cloud point), max oc EN 23015
1. april- 30. september0 
1. oktober - 30. november-7 
1. december - 31. marts-10 
Fitreringspunkt (CFPP), max oc EN 116
1 april- 30. september-12 
1. oktober- 30. november-18 
1. december - 31. marts-24 
Flammepunkt, min56oc EN ISO 2719
95% destillation, max360oc EN ISO 3405
Nedre brændeværdi42.800kJ/kg Beregnet

 


Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 86371044

Send os en e-mail
Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort