OBS: På grund af ny webshop skal du oprette nyt password - klik her | Ring ved problemer med bestilling, eller med shoppen på: 86 37 10 44

Comfort Super

Svovlfri, sodreducerende fyringsolie.

Anvendelse

Q8 Comfort Super er den højeste kvalitet svovlfri fyringsolie, som fr oliefyret til at yde mere og forurene mindre. Anbefales til oliefyringsanlæg med indendørs eller nedgravet olietank. Produktets frostsikring skifter med årstiden (se typiske analysedata), derfor bør indkøb af Comfort Super fyringsolie til overjordiske uden­ dørs tanke udelukkende ske i perioden 1. oktober til 15. marts.

Egenskaber og fordele

Q8 Comfort Super er fremstillet ved destillation af udvalgte råolier, og er af høj oliekvalitet med gode for­
brændingsegenskaber.
Q8 Comfort Super er tilsat et særligt sodreducerende additiv, som giver en renere forbrænding med mindre sod end normal fyringsolie. Med Iavere sodtal er det muligt at justere brænderen til et Iavere luftoverskud, hvilket betyder, at der udledes mindre røggas med miljøbelastende stoffer som NOx og SOx igennem skor­ stenen.
Q8 Comfort Super er også tilsat et multifunktionsadditiv, der holder dyse og brændstofsystemet rent, beskytter mod korrosion og modvirker binding af vand i fyringsolien- det mindsker risikoen for tæring og driftsstop ved mindre forureninger af indtrængende vand.
Q8 Comfort Super er svovlfri hvilket medfører væsentlig reduktion i udslippet af de miljøskadelige svovlforbindelser.

Begrænsning

Q8 Comfort Super bør ikke anvendes i kondenserende kedler (her anbefales Q8 Villaolie BIMiamme).

Specifikationer

  • Miljøstyrelsens krav 
  • Oliebranchens specifikation

Tekniske analysedata

Vægtfylde ved 15 oc 830 Km/m3 EN ISO 12185
Viskositet ved 40 oc 2,8 mm2/s EN ISO 3104
Svovlindhold, max 10 mg/kg EN ISO 20846
Uklarhedspunkt (Cloud point), max   oc EN 23015
1. april- 30. september 0  
1. oktober - 30. november -7  
1. december - 31. marts -10  
Fitreringspunkt (CFPP), max   oc EN 116
1 april- 30. september -12  
1. oktober- 30. november -18  
1. december - 31. marts -24  
Flammepunkt, min 56 oc EN ISO 2719
95% destillation, max 360 oc EN ISO 3405
Nedre brændeværdi 42.800 kJ/kg Beregnet