OBS: På grund af ny webshop skal du oprette nyt password - klik her | Ring ved problemer med bestilling, eller med shoppen på: 86 37 10 44

Landbrugsdiesel til landbrug og gartnerier

Hos Willy Larsen har vi leveret landbrugsdiesel til landbrug, gartnerier og lignende erhverv i hele Danmark i 76 år. Vi er blandt de billigste på markedet, men vores landbrugsdiesel er alligevel af høj kvalitet. Vi kommer hurtigt for at fylde det på tanken, og vi har gratis levering, hvis du bestiller mere end 700 liter.

Egenskaber og fordele ved landbrugsdiesel

Vores Q8 Super Diesel Landbrug anvendes til traktorer og øvrige maskiner inden for landbrug og gartneri. Det er især velegnet til lavemissionsmotorer, som opfylder Tier 3 og Tier 4 (Stage IIIA og Stage IIIB). Denne diesel har et højt indhold af rensende additiver, som renser indsprøjtningsdyser og forebygger dannelse af koks og belægninger.

Landbrugsdiesel fra Q8 er afsvovlet til under 10 ppm (0,001%). Produktet opfylder derved de seneste krav fra motorfabrikanterne til nye lavemissionsmotorer med "Common Rail", EGR (recirkulation af udstødningsgassen), høje indsprøjtningstryk og eventuelt SCR (katalysator) eller partikelfilter.

Dertil kommer, at der er tilsat et smørende additiv for at sikre optimal smøring af pumper og dyser. De rensende egenskaber imødekommer landbrugsmaskinfabrikanternes anbefaling om tilsætning af ekstra rensende additiv ved lavemissionsmotorer.

Uanset motortype er de samlede fordele ved vores landbrugsdiesel:

  • Bedre rensning og renholdelse af indsprøjtningsdyserne
  • Bedre korrosionsbeskyttelse af brændstofsystemet
  • Forbedret brændstoføkonomi
  • Reduceret skumdannelse
  • Mindre forurening

Begrænsninger ved Q8 Super Diesel Landbrug

Q8 Super Diesel Landbrug er tilsat farve i henhold til Skatteministeriets Bekendtgørelse nr. 983. Det betyder, at landbrugsdiesel kun må anvendes til de formål, som er angivet i bekendtgørelsen. Bestil landbrugsdiesel i vores webshop, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du kan ringe på telefon 86 37 10 44 eller skrive til lp@willylarsen.dk. Vi er altid lette at komme i kontakt med.

Specifikationer

  • EN 590:2004
  • Miljøministeriets bek. nr. 884 af 03/11/2003

Tekniske analysedata

Vægtfylde ved 15 oc 830 kg/m3 EN ISO 12185
Viskositet ved 40 °( 2,8 mm2js EN ISO 3104
Svovlindhold, max 10 mg/kg En ISO 20846
Polycykliske aromatiske kulbrinter, max 11 %masse EN 23015
Uklarhedspunkt (cloud point) max   oc EN 23015
1. april - 30. september 0  
1. oktober  -30. november -7 oc EN 116
1. december - 31. marts -10  
Filtreringspunkt (CFPP), max   oc EN ISO 2719
1. april - 30. september -12 - EN ISO 5165
1. oktober - 30. november -18 - EN ISO 4264
1. december - 31. marts -24 oc EN ISO 3405
Flammepunkt, min 56 kJ/kg Beregnet
Cetantal, min 51  
Cetanindex, min 46  
95% destillation, max 360  
Nedre brændeværdi 42.800