OBS: På grund af ny webshop skal du oprette nyt password - klik her | Ring ved problemer med bestilling, eller med shoppen på: 86 37 10 44

Transport Diesel B7

Svovlfrit dieselbrændstof tilsat biodiesel.

Anvendelse

Q8 Transport Diesel er en kvalitetsdiesel, som kan anvendes til dieselmotorer f.eks. i person- og varebiler, lastbiler og busser hvor der kræves en dieselolie som opfylder EN 590 standarden.
Q8 Transport Diesel anbefales til blandede driftsforhold, hvor man ønsker at bibeholde motorens ydeevne optimalt samt minimere driftsomkostningerne.

Egenskaber og fordele

Q8 Transport Diesel er fremstillet ved destillation af udvalgte råolier og har et kogepunktsområde fra ca.
170 oc til 360 oc. De valgte r§olier giver en meget høj dieselkvalitet med gode tændegenskaber (højt cetantal I cetanindex).
QS Transport Diesel er afsvovlet til under 10 ppm (0,001 %). Produktet er derved velegnet til nyeste motorteknologi, hvor udstødningen er monteret med partikelfilter eller SCR-filter, som stiller krav om brændstof med max. 10 ppm svovl.

Q8 Transport Diesel er tilsat biodiesel som opfylder EN 14214, for at begrænse C02 udslippet til omgivelserne.
Q8 Transport Diesel renser og renholder brændstofsystemet og specielt motorens indsprøjtningsdyser, for at sikre optimale driftsbetingelser.
Q8 Transport Diesel skummer mindre under tankning, hvilket gør det nemmere og hurtigere at fylde tanken, uden at pistolen slår fra før tanken er fuld.
Q8 Transport Diesel nedsætter risikoen for korrosion.

Begrænsning

Produktet bør ikke anvendes til fiskeri- og marineformål, da flammepunktet kan være under 61 °C, som er det regelmæssige krav.
Oplagringstanke og tankene p§ køretøjet skal holdes fri for kondensvand, da der ellers er risiko for biologisk vækst, også kaldet Dieselpest.

Specifikationer EN 590:2010

Typiske tekniske data

Vægtfylde ved 15 oc 830 kgfm3 EN ISO 12185
Viskositet ved 40 °( 2,8 mm2/s EN ISO 3104
Svovlindhold, max 10 mg/kg En ISO 20846
Polycykliske aromatiske kulbrinter, max 8 %masse EN 12916
Uklarhedspunkt (cloud point) max   oc EN 23015
1. april - 30. september 0  
1. oktober  -30. november -7  
1. december - 31. marts -10  
Filtreringspunkt (CFPP), max   oc EN 116
1. april - 30. september -12  
1. oktober - 30. november -18  
1. december - 31. marts -24  
Biodiesel (FAME) max 7 % EN 14078
Flammepunkt, min 56 oc EN ISO 2719
Cetantal, min 51 - EN ISO 5165
Cetanindex, min 46 - EN ISO 4264
95% destillation, max 360 oc EN ISO 3405