OBS: På grund af ny webshop skal du oprette nyt password - klik her | Ring ved problemer med bestilling, eller med shoppen på: 86 37 10 44

Fyringsolie Extra - levering i djursland og omegn

Brændstof til industrielle oliefyr- ekstra gode kuldeegenskaber.

Anvendelse

Q8 Fyringsolie Extra anvendes til industrielle oliefyringsanlæg (>60 kW) med udendørs tank og anlæg, som udsættes for temperaturer under 0 oc. Er kuldesikret til +20 oc.

Egenskaber og fordele

Q8 Fyringsolie Extra er fremstillet ved destillation af udvalgte r olier, og kombineret med raffineringsproces­sen giver det en utroligt høj oliekvalitet og derved forbrændingsegenskaber. Fyringsolie Extra fra Q8 bliver afsvovlet til max. 0,05% og derved langt lavere end lovkravet på 0.2 procent, så produktet er fritaget for svovlafgift.

Begrænsning

Samme begrænsninger som ved den normal fyringsolie

Specifikationer

  • Miljøstyrelsens krav
  • Oliebranchens specifikation

Tekniske analysedata

Vægtfylde ved 15 oc 840 Km/m3 D4052
Viskositet ved 40 oc 3,0 mm2/s D445
Svovlindhold, max 0,05 %masse D 4294
Cloud point, max +8 oc D2500
Cold Filter Pluggin Point, max. Flammepinkt, min +20 oc EN 16
95% destillation, max 61 oc D93
Nedre brændeværdi 385 oc D86
  42.800 kJ/kg D1405