OBS: På grund af ny webshop skal du oprette nyt password - klik her | Ring ved problemer med bestilling, eller med shoppen på: 86 37 10 44

Excel Fyringsolie Extra

Brændstof til industrielle oliefyr- med forbedrede forbrændingsegenskaber og ekstra gode kuldeegenskaber.

Anvendelse

Q8 Excel Fyringsolie Extra er en højkvalitets fyringsolie, som får oliefyret til at yde mere og forurene mindre. Anbefales til industri oliefyringsanlæg (>60 kW) med udendørs tank og anlæg, som udsættes for temperaturer under 0 oc. Er kuldesikret til 720 oc.

Egenskaber og fordele

Q8 Excel Fyringsolie Extra er fremstillet ved destillation af udvalgte r olier, og kombineret med raffineringsprocessen giver det en meget høj oliekvalitet med gode forbrændingsegenskaber.
Q8 Excel Fyringsolie Extra er tilsat et særligt sodreducerende additiv, som giver renere forbrænding med mindre sod end fyringsolie normalt. Med Iavere sodtal er det muligt at justere brænderen til et Iavere luft­ overskud, hvilket betyder, at der udledes mindre røggas med miljøbelastende staffer som NOx og SOx igen­ nem skorstenen.
Q8 Excel Fyringsolie Extra er også tilsat et multifunktionsadditiv, der holder brændstofsystemet rent, beskyt­
ter mod korrosion og modvirker binding af vand i fyringsolien - det mindsker risikoen for tæring og driftsstop ved mindre forureninger af indtrængende vand.
Q8 Excel Fyringsolie Extra er afsvovlet til max. 0,05% S (betydeligt Iavere end det lovmæssige krav på max.
0,2% 5), så produktet er fritaget for svovlafgift. Produktet er hydrogenbehandlet og er derfor meget lager­
stabilt.

Begrænsning

Q8 Excel Fyringsolie bør ikke anvendes i dieselmotorer, da cetantallet (tændingsegenskaber) kan være for lavt.

Specifikationer

  • Miljøstyrelsens krav
  • Oliebranchens specifikation

Tekniske analysedata

Vægtfylde ved 15 oc 840 Km/m3 D4052
Viskositet ved 40 oc 3,0 mm2/s D445
Svovlindhold, max 0,05 %masse D 4294
Cloud point, max 78 oc D2500
Cold Filter Pluggin Point, max. Flammepinkt, min 720 oc EN 116
95% destillation, max 61 oc D93
Nedre brændeværdi 385 oc D86
  42.800 kJ/kg D1405