OBS: På grund af ny webshop skal du oprette nyt password - klik her | Ring ved problemer med bestilling, eller med shoppen på: 86 37 10 44

Villaolie Blåflamme Extra

Fyringsolie til blåflammebrændere- med ekstra gode kuldeegenskaber.

Anvendelse

Q8 Villaolie Blåflamme Extra med sit meget lave svovlindhold specielt velegnet til fyringsanlæg med bl blåflammebrænder.

Egenskaber og fordele

Q8 Villaolie Blåflamme Extra fremstillet ved destillation af udvalgte r olier og giver en optimal ren forbrænding i kondenserende kedler med blåflammebrænder. Svovlindholdet er meget lavt- max. 0,005% (50 ppm), hvilket minimerer mængden af aske i kedlen samtidigt med at den udledte nzlg er mindre belastende for miljøet. Produktet er kuldesikret til 720 ocog anbefales til udendørs og overdækkede tanke hvor temperaturen kan komme under 0° C.
Q8 Villaolie Blåflamme Extra holder dysen ren, beskytter mod korrosion og modvirker binding af vand i olien, egenskaber som sikrer optimal drift og beskyttelse af fyringsanlægget.

Begrænsning

Q8 Villaolie Blåflamme Extra bør ikke anvendes i dieselmotorer, da cetantallet (tændingsegenskaber) kan være for lavt.

Specifikationer

  • Miljøstyrelsens krav 
  • Oliebranchens specifikation

Tekniske analysedata

Vægtfylde ved 15 oc 840 Km/m3 D4052
Viskositet ved 40 oc 3,0 mm2/s D445
Svovlindhold, max 0,005 %masse D 4294
Cloud point, max 78 oc D2500
Cold Filter Pluggin Point, max. Flammepinkt, min 720 oc EN 116
95% destillation, max 61 oc D93
Nedre brændeværdi 385 oc D86
  42.800 kJ/kg D1405