OBS: På grund af ny webshop skal du oprette nyt password - klik her | Ring ved problemer med bestilling, eller med shoppen på: 86 37 10 44

Entreprenør Diesel

Svovlfrit brændstof til entreprenørmaskiner og lystbåde.

Anvendelse

Q8 Entreprenør Diesel er en højkvalitetsdiesel, som kan anvendes i alle dieselmotorer i entreprenørmaskiner og andet dieseldrevet udstyr, hvorfra man ønsker mindst muligt svovl- og partikelindhold i udstødningen. Endvidere er produktet velegnet til lystbåde, da det ikke indeholder biodiesel.

Egenskaber og fordele

Q8 Entreprenør Diesel er fremstillet ved destillation af udvalgte råolier og har et kogepunktsområde fra ca. 170 °C til 360 oc. De valgte råolier giver en meget høj dieselkvalitet med gode tændegenskaber (højt cetantal I cetanindex).
Q8 Entreprenør Diesel er afsvovlet til under 10 ppm (0,001%). Produktet er derved velegnet til Euro 4 dieselmotorer, hvor udstødningen er monteret med et partikelfilter og SCR-enhed, som stiller krav om brændstof med max. 10 ppm svovl.
Q8 Entreprenør Diesel er tilsat et smørende additiv for at modvirke den reduktion af smørende egenskaber som afsvovlningen uvilkårligt medfører.

Q8 Entreprenør Diesel er yderligere tilsat et multifunktionsadditiv med egenskaber, der bevirker, at brændstofsystemet holdes rent, samtidig med at det nedsætter risikoen for korrosion betydeligt. Desuden modvirker additivet binding af vand i brændstoffet, og derved nedsætter risikoen for mikrobiologiske forekomster.
Q8 Entreprenør Diesel er i vinterperioden frostsikret ned til - 24 ocog er ikke tilsat petroleum.

Begrænsning

Produktet bør ikke anvendes til erhvervs skibe, da flammepunktet kan være under 61 °C, som er det regelmæssige krav. Til køretøjer og maskiner som anvendes på offentlig vej skal der anvendes Q8 Transport Diesel B7, som er tilsat den lovpligtige mængde biodiesel

Specifikationer: EN 590: 2010

Vægtfylde ved 15 oc 830 kg/m3 EN ISO 12185
Viskositet ved 40 °( 2,8 mm2js EN ISO 3104
Svovlindhold, max 10 mg/kg En ISO 20846
Polycykliske aromatiske kulbrinter, max 11 %masse EN 23015
Uklarhedspunkt (cloud point) max   oc EN 23015
1. april - 30. september 0  
1. oktober  -30. november -7  
1. december - 31. marts -10  
Filtreringspunkt (CFPP), max   oc EN ISO 2719
16. marts - 30. september -12 - EN ISO 5165
1. oktober - 30. november -18  
1. december - 31. marts -24  
Flammepunkt, min 56 oc EN ISO 2719
Cetantal, min 51 - EN ISO 5165
Cetanindex, min 46 - EN ISO 4264
95% destillation, max 360 oc EN ISO 3405
Nedre brændeværdi 42.800 kJ/kg Beregnet